Login:
Heslo:Valná hromada Motorfans, z.s.

Motorfans, z.s. svolává na datum 25. 10. 2019 Valnou hromadu!

Datum: 3.10.2019 | Zhlédnuto: 7135x


Motorfans z.s. sídlem V. Nováka 1716/4, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU členů Motorfans z.s. ,
která se bude konat dne 25. října 2019 od 18.00 hodin v malém sále restaurace Gerbera na adrese Mánesova 1803/3a, České Budějovice.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady Motorfans z.s.
2. Schválení programu Valné hromady Motorfans z.s.
3. Volby do představenstva Motorfans z. s.
4. Turnaj hokejových fanoušků 2019
5. Plánované výjezdy
6. Sraz hokejových fanoušků 2020
7. Diskuze
8. Závěr

_________________________________

Práva a povinnosti členů:

1. Každý člen má právo:
a) účastnit se v plné míře činnosti spolku,

b) účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy a
tím se tak podílet na chodu spolku,

c) být informován o akcích a činnosti spolku,

d) zúčastnit se akcí pořádaných spolkem za podmínek jím stanovených,

e) volit do všech orgánů spolku, svobodně se vyjadřovat při volbě členů orgánů spolku. Být
volen má právo každý člen, který dovršil věk 18 let.

f) obracet se na kterýkoli orgán spolku s dotazy, připomínkami a stížnostmi, podávat návrhy
na zlepšení práce spolku,

g) na požádání nahlédnout do údajů o hospodaření spolku,

h) podle svých schopností a možností přispívat k činnosti spolku a pracovat pro jeho rozvoj.
2. Každý člen má povinnost:
a) dodržovat stanovy spolku i usnesení valné hromady, jakož i další vnitřní normy spolku,
b) zaplatit členský příspěvek ve výši a splatnosti stanovené rozhodnutím představenstva, které
bude zveřejněno na webových stránkách spolku. Již zaplacený členský příspěvek není vratný
ani v případě zániku členství ve spolku.
c) pro vedení evidence členů sdělit představenstvu své osobní údaje včetně rodného čísla a
oznamovat mu jejich případné změny,
d) aktivně se podílet podle svých možností na plnění cílů spolku,
e) svědomitě a řádně vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku,

f) ctít zásady slušného chování a dbát o dobré jméno spolku.

 

____________________________________

Valné hromady se smí účastni pouze řádní členové fanklubu, kteří mají zaplaceny členské příspěvky. Členské příspěvky je možné zaplatit i přímo na místě konání valné hromady. Na valné hromadě bude možné vstoupit do fanklubu.

Nové volby do představenstva:

- kandidáti se mohou hlásit na mail motorfans (motorfans@email.cz) do 11. 10. 2019!

- kandidáti nechť zašlou základní údaje, stručné informace o své osobě či motivační řeč a proč si myslí, že by mohli být právě ONI zvoleni.

- voleno bude 5 členů (kandidáti musí být starší 21 let, musí být bezúhonní a musí být řádnými členy fanklubu – viz stanovy)

- volit smí všichni řádní členové starší 15 let (členové fanklubu junior nemají možnost volby)

Plná moc ke stažení: 

 pn-moc-2019

 

Kandidáti do představenstva:

Jan Žižka (Žíža)

Tři roky utekly jako voda a jsou zde nové volby. Bylo to období plné zážitků, velkých výjezdů, zápasů, přátel a také zkušeností. Ať již těch dobrých, tak i těch špatných. Důležité pro mě je, že ty dobré jasně převažují. Práce pro fanklub není vůbec jednoduchá a bývá často velice nevděčná. Měl jsem mnoho chvil, kdy jsem přemýšlel, jestli mi to za ty nervy stojí a jestli to má smysl. Vždy jsem ale nakonec došel ke stejnému závěru. Smysl to rozhodně má a co víc, stále mě to baví. Dělám to rád a jsem velice vděčný, že jsem mohl tuto svou funkci vykonávat s tak skvělými lidmi. Ať už volby dopadnou jakkoliv a složení bude nakonec třeba jiné, chtěl bych jim za ty tři roky poděkovat. Všichni do toho dávají srdíčko. Bez toho by to nešlo. Jestli jsem uspěl já sám, to musíte posoudit vy, členové fanklubu. Jedno však mohu s čistým svědomím říct. Dělal jsem vše tak, jak nejlíp jsem mohl a uměl a mohu vám slíbit, že pokud budu znovu zvolen, budu v tom pokračovat. Minimálně ještě další tři roky. Děkuji a uvidíme se 25.10. na Valné hromadě.

Pavel Vágner (Pajky)

Jsem předsedou Fanklubu a tuhle naší "smečku" už vedu téměř 18let
a pořád můžu říct,že mě to neskutečně baví a naplňuje :-)
Je okolo toho spousta práce a starostí,ale zároveň i radostí a to k tomu
prostě patří.
Zkrátka a jednoduše.. MOTORFANS je nedílnou součástí mého života.
Vím,že máme před sebou ještě hodně práce
a zejména letošní sezóna je nabitá akcemi pořádanými Fanklubem.
Věřím,že společnými silami všechno zvládneme,protože jsme jedna 
velká hokejová rodina.
Každopádně děkuji moc všem za důvěru do mě vloženou za těch 
x let a můžu slíbit,že když budu ve vedení dál,udělám všechno pro to,
abysme jako Fanklub dělali dobré jméno po celé republice.

 

Roman Tvarůžek (Bob)

Na hokej v Českých Budějovicích „=M=otor“  chodím více než 20 let a posledních 6 let jsem i členem fanklubu. Vzhledem k blížící se Valné hromadě Motorfans, jejíž součástí bude i volba představenstva, bych se rád přihlásil jako jeden z kandidátů. Pravidelně se účastním aktivit pořádaných Motorfans a zajímám se o dění okolo našeho klubu a fanklubu. A tak bych se rád podílel na organizaci, vedení a rozvoji našeho spolku. Jsem komunikativní, baví mě práce s lidmi a umím být i konstruktivní a nápaditý. Z výše uvedených důvodů si myslím, že jsem vhodný kandidát na člena představenstva Motorfans a jsem připraven případně svědomitě zastávat svěřenou funkci.

David Šíma (Hrošík)

Na hokej chodím od roku 2005, kdy jsem náhodou vyhrál permanentku na část sezóny. V této sezóně jsem chodil tzv. na gauč do sektoru A5. Na playoff se Slávií jsem se přesunul do kotle a už jsem tam zůstal. Asi o dva roky později jsem se přihlásil do fanklubu. Nenechám si ujít 98% domácích utkání a občas vyrazím za hokejem i na stadion soupeře. Dříve občanské sdružení, dneska spolek FANKLUB HC ČESKÉ BUDĚJOVICE považuji za dobře organizovanou a fungující organizaci ve které se můžou sdružovat všichni "slušní" fanoušci našeho klubu HC Motor ČB. Do představenstva kandiduji, protože bych chtěl pomoci zvýšit jeho atraktivnost pro nové i stávající členy a to zejména v oblasti výhod členství. Jako jednu možnost vidím v rozšíření funkcí a výhod u stávájící "fanklubácké kartičky". Pokud by došlo k drobné úpravě této kartičky, je možné jí využívat při akcích fanklubu jako moderní identifikační kartičku (např. při výjezdech, placení autobusů apod.). Další funkcí kartičky by pak mohla být sleva u některých prodejců s kterými by se podařilo fanklubu slevu dohodnout (zatím pouze oficiální fanklub HC Motor). Další výhodou by mohly být různé soutěže pořadané fanklubem. Tyto soutěže by se mohly týkat tipování výsledků našeho klubu (např. jednorázově při příležitosti zajímavýho výjezdu). Stejně tak by vhodná soutěž mohla pomoci s grafickými návrhy pro "fanklubácký shop". Věřím, že takovýto obchod by mohl fungovat ve dvou úrovních. Jedna byla stávající výroba dresů s vlastním jménem a číslem, triček, šál s platbou před zadáním do výroby. A druhá, kdy by fanklub za své prostředky nechal vyrobit v přiměreném množství "reklamní předměty", a ty pak následně prodával - např. odznaky, vlajky, vánoční ozdoby. Zajímavá by jistě byla i úprava www stránek, která by pomohla výše uvedené návrhy realizovat. Všem členům fanklubu, kteří se mi rozhodnou dát svůj hlas předem děkuji.

Hana Hoďánková (Dračice)

Na hokej chodím nějakých 13 let. Ve fanklubu jsem 12 let a nějakých 10 let bubnuji v našem kotli, kde mě většina zná pod přezdívkou Dračice. V roce 2013 jsem byla zvolena Vámi do vedení Motorfans a funkci člena představenstva tedy vykonávám již 6 let. Mou hlavní náplní jsou výjezdy (psaní článků, komunikace s dopravci a policií ČR, platby samotných výjezdů...), platby členských příspěvků, akcí atd. Mezi další povinnosti patří organizace akcí pořádaných fanklubem, komunikace s různými institucemi, sbírky, KM liga, komunikace s Vámi, členy Motorfans a mnoho dalšího. I když vše stojí spoustu času a mnohdy i nervů, tak to dělám ráda. Pokud mi dáte příležitost, tak se ráda podle časových možností zapojím i v budoucnu. Děkuji za pozornost.

Jiří Kubů (Kubík)

Na hokej chodím už 22 let a ve fanklubu jsem už dlouhých 15 let a rozhodně nehodlám odcházet. Ve vedení už funguji šestým rokem a pomáhám svým kolegům se vším co je třeba od akcí pořádaných fanklubem přes výdeje triček, lístků a hlavně s organizací výjezdů a práce s funkčností webu. Jsem moc rád, že vám mohu společně s dalšími členy dávat radost do života při setkáních a aktivitách, které pro vás chystáme a snad nám radost přidá i náš MOTOR.